trávna zmes BARENBRUG

TRÁVNATÉ KOBERCE PRE ZÁHRADY AJ IHRISKÁ

Potrebujete trávnatý koberec alebo sa potrebujete poradiť

ÚVOD

Ponúkame Vám riešenie, uplatnením ktorého získate kvalitne zatrávnenú plochu už v priebehu niekoľkých hodín.

trávnaté koberce

PREDPESTOVANÉ TRÁVNATÉ KOBERCE

Riešenie pre individuálnych investorov – majiteľov záhrad, ale aj profesionálov, zaoberajúcich sa záhradnou architektúrou a realizáciou záhrad, resp. exteriérových zatrávnených športovísk na kľúč.

Čím kratší je čas od vypestovania a vyrezania trávnatého koberca po jeho pokládku, tým je to menší stres pre rastlinu.

Preto naše trávnaté koberce režeme na objednávku tak, aby sme pre Vás vždy zabezpečili ich čerstvosť.

Vo všeobecnosti by mal byť trávnatý koberec položený do 24 hod. od jeho narezania. Pred objednaním koberca si preto naplánujte jeho pokládku či už svojpomocne alebo s profesionálmi.

Radi Vám poradíme.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Trávna zmes BARENBRUG

Trávnaté koberce sa dodávajú štandardne rezané v balíkoch/ rolkách.

Veľkosť balíka/rolky 0,5 m2
Šírka rolky 45,7 cm
Dĺžka rolky 110 cm
Hrúbka rolky 1,5 – 2,2 cm
Hmotnosť 1 rolka 12 – 18 kg v závislosti od vlhkosti.
Hmotnosť 1 paleta (25-40m2) Hmotnosť je vždy závislá od nasýtenia vodou (vlhkosti).

CENA, OBJEDNÁVKY A DODANIE

  • Cena je bez DPH.
  • V cene nie je kalkulovaná pokládka.
  • Ak plánujete využiť pri pokládke služby profesionálov, radi Vám poradíme.

OBJEDNÁVKY

  • Trávnaté koberce sa objednávajú v m2.
  • Aby bolo možné zabezpečiť čerstvosť trávnatého koberca odporúčame urobiť objednávku 2-3 dni pred plánovaným odberom.

DODANIE

Tovar bude pripravený na prevzatie v čase určenom objednávateľom, alebo dohodnutom čase, po uhradení zálohovej faktúry, zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú uviedol objednávateľ. 

Prevzatie tovaru:
EMPE GRASS, s.r.o., Veľká Paka č. 390, okres Dunajská Streda

DOPRAVA

V prípade potreby Vám zabezpečíme dopravu na Vami určené miesto prostredníctvom miestneho dopravcu.
Cenu dopravy dohodnete osobitne s dopravcom.

Pri našej práci používame Euro palety rozmeru 120×80 cm, ktoré zálohujeme sumou 10,-eur.
Palety si však môžete priniesť aj vlastné.

Objednávací formulár:

Objednávku je možné urobiť aj e-mailom, ale objednávka musí obsahovať všetky údaje uvedené v kontaktnom objednávacom formulári.

Zakladanie trávnika

Ako postupujeme?

Príprava pôdy

Príprava pôdy pred položením trávnika je veľmi dôležitá a nevyhnutná činnosť. Musí byť dôkladná, nemožno vynechať alebo zanedbať žiadny úkon.

Najskôr vyčistite plochu , na ktorú má byť položený trávnik od všetkých kameňov, prípadných zvyškov stavebných materiálov, hrúd tak, aby bolo možné vytvoriť rovnú plochu. Je potrebné odstrániť aj pôvodnú zeleň, alebo korienky. Tiež je dôležité, aby bola plocha odburinená, či už mechanicky vytrhaním burín alebo použitím herbicídu. Buďte však k pôde a prírode šetrní, využívajte v čo najväčšej miere ekologické riešenia.

Následne je potrebné pôdu prekypriť minimálne do hĺbky 12-15 cm rotavátorom, rekultivátorom prípadne ručne rýľovaním. Odporúčame vykonať test pH pôdy a obsah živín, aby bolo možné podľa potreby pôdu obohatiť organickými hnojivami.

Posledným krokom je úplné vyrovnanie plochy hrabaním a dôsledným  valcovaním. Nerovnosti, ktoré v tejto fáze prehliadnete už po položení trávnatého koberca budete vyrovnávať s veľkými obtiažami, preto odporúčame príprave pôdy venovať dostatok času a pozornosti. Výsledkom musí byť dostatočne uľahnutá rovná plocha tak, aby korienky predpestovaného trávnika mohli bez zábran prerastať.

Ukladanie predpestovaných trávnatých roliek

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok je potrebné položiť trávnaté koberce čo najskôr po ich vyrezaní.

Ak to nie je možné, nikdy nenechajte koberce vyschnúť. Koberce rozrolujte  a kropte ich vodou.

Avšak celý proces by nemal trvať viac ako 24-48 hodín.

Jednotlivé kotúče trávnatého koberca je nutné ukladať čo najtesnejšie vedľa seba tak, aby nevznikli medzi nimi veľké medzery a aby boli kotúče z pohľadu na jednotlivé riadky vo vzájomnej viazanosti. Okraje jednotlivých roliek prikladajte a pritlačte tesne k sebe bez toho aby ste ich naťahovali. Vyhnite sa tomu, aby medzi jednotlivými plátmi vznikali medzery alebo prekrytia. Ak medzi položenými plátmi vzniknú väčšie medzery, je nevyhnutné vyplniť ich jemnou zeminou.

V záujme zachovania rovnosti terénu odporúčame sa pohybovať po pevnom podklade, napríklad po drevenej doske položenej na pripravenej ploche, ktorá Vám pri ukladaní zároveň poslúži ako pomocné pravítko.

Po uložení roliek trávnatého koberca plochu dobre povalcujte, aby došlo k spojeniu pôda/koberec a odstránili sa prípadné vzduchové bubliny.

Polievanie trávnika

Po položení trávnika, jeho dôkladnom povalcovaní (najlepšie valcom naplneným vodou) je potrebné trávnik dôkladne poliať cca 20 l/m2. Uistite sa, že polievaním došlo k namočeniu nielen položeného koberca, ale aj pôdy pod ním. Počas prvých dvoch týždňov je potrebné novo položený trávnik polievať dostatočne často tak, aby tak položený trávnik ako aj 1 až 2 cm pôdy, ktorá je pod ním, zostala vlhká. Preto bude potrebné polievanie niekoľkokrát denne.

Približne po 20 dňoch, kedy nový trávnik prekorení, bude postačovať zavlažovanie každý druhý deň, vždy však aj v závislosti od počasia.

Kosenie

Prvé kosenie je možné vykonať cca po 4-5 týždňoch keď je pôda a položený trávnik dostatočne pevný. Prvé kosenie odporúčame na výšku cca 7 cm a postupne je možné znížiť na 2,5-3 cm a kosiť dostatočne pravidelne, aby sa zabezpečilo obnovovanie trávnych stebiel.

Kontakt

Zavolajte nám

info@empegrass.eu

alebo nám napíšte

EMPE GRASS s. r. o.

390, Veľká Paka 930 51 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trnave. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47085/T

Fakturačné údaje

EMPE GRASS s. r. o.
390, Veľká Paka 930 51
IČO: 53 145 674
DIČ: 2121284836
IBAN: SK12 0200 0000 0043 2899 9151